Zobacz Wirtualny Spacer po Teatrze im St. I . Witkiewicza – Zakopane

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, zwany także Teatrem Witkacego ma siedzibę w sali zabytkowego Hotelu Chałubiński się przy ulicy Chramcówki 15. To dawny budynek sanatoryjny Zakładu Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca, później Sanatorium Czerwonego Krzyża, a następnie Sanatorium im. Chałubińskiego. W sanatorium tym, w czasach jego świetności w I połowie XX wieku spotkała się elita intelektualno-artystyczna nie tylko Zakopanego, ale całej Polski. Sztuki teatralne odbywają się na Scenie Witkacego, będącej sceną główną oraz na Scenie Atanazego Bazakbala, czyli w Kawiarni Witkacego.